2021 Inirhimaittuq Nunavut Nunannganik Aturninnga Parnaut Hatqiqtitauyuq

Tapkuat Nunavunmi Parnaiyiit hatqiqtitat tamna 2021 Inirhimaittuq Nunavut Nunannganik Aturninnga Parnaut ikayuqturutitlu atulaqnit Aturahuaqunilu titiqat. Titiraqhimayut tunityutit tapkununga 2021 Inirhimaittuq Nunavut Nunannganik Aturninnga Parnaut (DNLUP) tukhiqtauyut tunini qangiqtitnagu September 30, 2021.

Qakugu: July 8, 2021