Ilaulirit!

Tapkuat Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit ilagiarumayai inungnut ilitturiyauni tapkuatl piqatauni tariuqni pityutit. Niruaqhuni ilauttarniqmik piqaqtitnilu apiqutitit, uqauhit uqautyaunitlu tariuqni pigiarutinut, ikayulaqtutit hapummininut aturahuaqtitnilu tapkuat Nunavutmi tariuqni inai.

Piyakhaq Uqautauyunun: Mikiyumik Hulaqutinik Agyaqnikkut Pihukviit

Kavamatkut Kanatami qiniqhiayut uqagahamingnik hapkununga Mikiyunun Hulaqutinun Agyaqnikkut Aulaaqtitiyunun. Ataani Tariup Munaridjutainun Upalungaiyautit, Ukiuqtaqtumi Mikiyut-Ikhungnikkut Agyaqtut Aulaviit (Aulaviit) pinahuarutit hivuliqhuqtauyut hapkunanga Kanatami Tariumi Munaqhiyut, Ingilrayuliqiyit Kanatami, ukualu Kanatami Hydrographic Service. Pihukviit pinahuagutit qiniqhiayut ikiliyuumiqlugit hulaqutit uhidjutit hugadjanun, pittiaqhugit pitquhikkut uvalu nunami qayangnaqtut nayugait, ihuaqhiyuumiqlugit tagiumi qiniqhianikkut qayangnautit, uvalu atugahat maniliugutit Ukiuqtaqtumi. Pilluarutinga uumannga Pihukviit havauhikhaq havaqatigiiklutik piliuriami piyunnautinga tunngavinga ikayuriami pihukvikmut, ilitarigiamilu hivulliutiyakhat ihuarhaidjutikhanganik. Tariup Guard and Transport Canada hivulliuqtaujut ilaudjutikhanik Inuit, Hiuvulliujut Aallait ukuallu Metis timiqutaujut imaalu kavamangit, aviktuqhimaniinni ukiuqtaqtumillu kavamaujut, imaalu aallat tigumiaqtiujut naunaiqhitikhanik hivulliutijakhanik maniliurutikhanik imaalu kavamaliqinikkut atuqtakhanik.

Ilvit uqaqtatit tuniyauyaaqtut hapkununga Kavamatkunun Kanatami uvaluuniin uqautigilugit hapkununga NMCkunun hivayaqluta.

Qakugu: Qitiqqautijuq 1, 2021-Ubluqtuhivia 1, 2022

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.