Ilaulirit!

Tapkuat Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit ilagiarumayai inungnut ilitturiyauni tapkuatl piqatauni tariuqni pityutit. Niruaqhuni ilauttarniqmik piqaqtitnilu apiqutitit, uqauhit uqautyaunitlu tariuqni pigiarutinut, ikayulaqtutit hapummininut aturahuaqtitnilu tapkuat Nunavutmi tariuqni inai.