Hanivaiviunia Qikiqtarjuaq Itiyuq-Imaq Tulakvik Tuhaqhityutauyuq

Tapkuat Kavamatkut Kanata tuhaqhityutigiya avataani $40 milian hanayaunianut nutaq itiyuq-imaq tulaqkvik talvani Qikiqtarjuaq, piqaqtitnia nutaq atularniq uhiiyaivik iqalukhiuqtut umiaqpainut Nunavutmi. Qiniqhuni hivunikhamun, tamna tulakvik kivgaqtutaulaqmiyuq kivgaqtuqni nunalikni ilakhaqtat hunanik ihuaqutauvalliqlunilu ahiinit atuqtit, tahapkuatut pulaaraqtut umiaqpait.

Qakugu: August 4, 2021