Nanminirnut Maligaghaliuqhimayut

Ilittuqhitiniaruvit titiqqanikluuniit tunihiguvit NMC-kunnut qaritauyakkuurutikkut ilagiyaita NMC-kut kitunuliqaak huliyakhautainit amiriyaghanulluuniit malikhimalugit Nunavunmi Nunataarutit Angirutait taapkualu ihuaqtut nunallaarnit kavamatuqaillu maligainik, ilvit kangiqhihimalutit taapkua naahurinnaittut piyungnautiqanngittuqtauq inmikkut ihumagiyarnik naunaitkutanut titiqqanulluniit. Ilaliutigungni naunaitkutatit talvunga naunaitkutanut titiqqanulluuniit, talvuuna angiqhimayutit taimaa naunaitkutatit aulavangniat naunaitkutainut uvani qaritauyakkuurutinit.

Ilaliutigungni naunaitkutatit titiqqanigluniit talvunga NMC-kunnut ihumagiyarnit inmikkut qanurilinganianik, hapkuatut uuktuutinut havaaghanut talvani NMC-kunnit, taimaa NMC-kut malittiarahuaqhutik ilittuqhitittailivangniat naunaitkutaqnik.

Tamaita nanminiriyangit naunaitkutat (ilaliutiyaunngittut hamunga kitunuliqaak titiraqvingnut naunaitkutinit) katitiqhimayait NMC-kut aulapkaqtitauvaktut kavamatuqat inmikkut maligautainit. Imaatut naunaiqhitiyauniaqtutit qanuq atuqtauvangniat hapkua ilingnut naunaitkutatit qanuqlu piyungnautitit atuqpaktaghatit ilittuqhiyaami naunaitkutanik.