Taiguagakhaq Taigualiurhimayuq

Ukiuqtaqtuq Katimajita’p Havaqatigiiktut haffumani Hapummivikhangit haffumani Ukiuqtaqtuq Tarjukkut Avataita qaangiqtauhimajuq hivulliqpaami Ukiuqtaqtuq Agjaqtuijut Ilitquhiita Unipkaagakhaq ilittupkaigiami qaujimajakhaat avvautigiiglugillu nalunaitkutingit uvanngat Ukiuqtaqtuq agjaqtuiningit hulidjuhiit.  Takuinnarialik taiguagakhaq uumani: https://storymaps.arcgis.com/stories/592bfe70251741b48b0a9786b75ff5d0