Unipkaangit Turaaqhimayauyuq

Hamna hivuniqhuutigiyangit Hudson Bay Qulvahigyuaqtumik katimaryuaqtut katimahimayut Montreal mi uvani Iidjirurvia 27 uvunga Qiqailruq 1, 2018 mi hamna kivgaqtiuyut hamanngat nunaqaqqaaqhimayut timiuyunut, kavamait, iliharvigyuangit, unalu maniliurnaittut timiuyut atauttimut katimaqatigiiktut ilittupkaivlutik Hudson Bay Hivunikhaliuqtut Katimaryuaqtut. Una “Tasiuyaryuaq Qauyihaqhimayut Unipkaaq” (Hudson Bay Summit Report) takuinnarialik hamani: https://www.hudsonbayconsortium.com/pdf/Hudson%20Bay%20Summit%20Report%2…