Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit Uqauhiit taapkununnga Kavamatuqakkut Kanatami Tunguyaaqtuq Manighiurniqmut Ihuaqnighakkut Havauhighat

Tapkuat Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit uqauhiqaqvigiyat tapkuat Hungayartuq Maniliurutit Piqataunit Allilayuq. Una titiraqhimajaujuq uvunga Minihitauyuq Iqaluliqiyit Tariuqmiutaliriyit Kanata tapkuatlu Kanatamiuni Tariuqnut Munaqtit piyaulaq uumani Titiqat naunaipkutani.

Qakugu: June 15, 2021