Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit (NMC) Uqauhiqaqviunia Piqaqtitai tapkununga Tariuqmi Nivyaarninnga Maliktakhaq taphuma Kanata

Tapkuat Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit piqaqtihimayai uqauhiqaqviuni tapkununga Tariuqmi Nivyaarninnga Maliktakhaq taphuma Kanata: Uqaqatigiikniqmut Titiraq. Tamna titiraq tapkununga Tariuqni Parnaiyainiq Nunguttailinitlu Tiliuqtit tapkununga Iqalliqinirnut Taryurmiuttat Kanata piyailaq talvanga Titiqat angmaqviani.